Ústav T. Kolakoviča

VŠ sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Prejsť na obsah
Privítanie
Vitajte na stránkach
ÚSTAVU SOCIÁLNEJ PRÁCE TOMISLAVA KOLAKOVIČA
pri

VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Nám. 1. mája č.1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava
zriaďovateľ: Prof., MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.


Možnosti štúdia na našej vysokej škole
Online formulár prihlasovania na štúdium na našej Vysokej škole sv. Alžbety:Logo školy
Štúdium
Webináre
Vzdelávame pre budúcnosť

Srdečne Vás pozývame na webináre Vzdelávame pre budúcnosť

"Fons pietatis ora pro nobis"

Created with WebSite X5
Vysoká škola sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Železničiarov 278
028 01 Trstená
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese
člen EUA - European  University Association  Member SUSW
– International Society of Universities in Social Work
Návrat na obsah