Ústav T. Kolakoviča

VŠ sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Prejsť na obsah
Privítanie
Vitajte na stránkach
ÚSTAVU SOCIÁLNEJ PRÁCE TOMISLAVA KOLAKOVIČA
pri

VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Nám. 1. mája č.1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

Logo školy
Možnosti štúdia na našej vysokej škole
Podmienky k prijatiu na bakalársky stupeň štúdia pre akademický rok 2024/2025 na stiahnutie tu
Prihláška na Bc. stupeň na stiahnutie tu
Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory na stiahnutie tu

- pre Mgr. stupeň otvorené do 31. 03. 2024 (rozhodujúca bude pečiatka z pošty)
Podmienky k prijatiu na magisterský stupeň štúdia pre akademický rok 2024/2025 na stiahnutie tu
Prihláška na Mgr. stupeň na stiahnutie tu
Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory na stiahnutie tu
"Fons pietatis ora pro nobis"

Created with WebSite X5
Vysoká škola sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Železničiarov 278
028 01 Trstená
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese
člen EUA - European  University Association  Member SUSW
– International Society of Universities in Social Work
Návrat na obsah