Ústav T. Kolakoviča

VŠ sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
VŠ sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Prejsť na obsah
Logo školy
Privítanie
Vitajte na stránkach
ÚSTAVU SOCIÁLNEJ PRÁCE TOMISLAVA KOLAKOVIČA
pri

VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Nám. 1. mája č.1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava
zriaďovateľ: Prof., MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.


Štúdium
Štúdium 2021 - 2022
Pre veľký záujem o štúdium, predlžujeme podávanie prihlášok na Bc. stupeň VŠZaSP sv. Alžbety do 31. 03. 2021
Informácie k prijímaciemu konaniu:
Podmienky k prijatiu na bakalársky stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022 na stiahnutie tu
Prihláška na Bc. stupeň na stiahnutie tu
Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory na stiahnutie tu
Podmienky k prijatiu na magisterský stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022 na stiahnutie tu
Prihláška na Mgr. stupeň na stiahnutie tu
Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory na stiahnutie tu
Štúdium
Webináre
Vzdelávame pre budúcnosť

Srdečne Vás pozývame na webináre Vzdelávame pre budúcnosť

"Fons pietatis ora pro nobis"

Created with WebSite X5
Vysoká škola sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Železničiarov 278
028 01 Trstená
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese
člen EUA - European  University Association  Member SUSW
– International Society of Universities in Social Work
Návrat na obsah